Rodinné právo

  • speciální část občanského práva
  • rozvody – zejména dohodnuté
  • bytové záležitosti po rozvodu
  • vypořádání společného jmění manželů
  • výživné dětí, spory o výživné
  • nároky neprovdaných matek