Občanské právo

 

 • právo bytů a nebytových prostor - nájemní a podnájemní smlouvy, výpovědi těchto smluv, soudní spory, spory mezi majiteli a nájemníky, vymáhání dluhů od neplatičů,
 • komplexní právní servis při převodu nemovitostí a bytů včetně zastupování před katastrálním úřadem a podání daňového přiznání,
 • převody členských práv v bytových družstvech,
 • sousedské spory,
 • spory v rámci společenství vlastníků jednotek,
 • věcná břemena,
 • spoluvlastnické záležitosti a spory, vypořádání spoluvlastníků,
 • veškeré občanskoprávní smlouvy – kupní, darovací, o dílo, o půjčce, zprostředkovatelská, nájemní, podnájemní, o sdružení atd., řešení sporů při porušení těchto smluv mimosoudní i soudní cestou,
 • náhrada škody,
 • spory o ochranu osobnosti,
 • vymáhání pohledávek, zastupování při exekucích,
 • autorské právo,
 • nakladatelské smlouvy,
 • zastupování před soudy,

R