Obchodní právo

 

 • zakládání obchodních společností, družstev,
 • vyřízení živnostenských oprávnění,
 • změny v zápisu v obchodním rejstříku,
 • změny právní formy společnosti,
 • zajištění valných hromad společností,
 • zastupování společníků a jejich zájmů ve vztazích uvnitř společností a družstev,
 • zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti,
 • smlouvy o převodu obchodního podílu a návrhy na změnu zápisu v obchodním rejstříku s vypracováním celé potřebné dokumentace,
 • jednání jménem společnosti,
 • likvidace společnosti,
 • veškeré obchodní smlouvy – kupní, o dílo, zprostředkovatelská, o postoupení pohledávek, mandátní, o obchodním zastoupení atd.,
 • obchodní spory,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • právní analýzy,
 • zastupování v soudních sporech,
 • vymáhání pohledávek,
 • zastupování v exekučním řízení,
 • insolvenční řízení,
 • registrace a zápisy obchodních známek, průmyslových a užitných vzorů,