Pracovní právo

 

Pracovní právo

  • pracovněprávní smlouvy,
  • výpovědi,
  • okamžité zrušení pracovního poměru,
  • spory o neplatnost výpovědi a zrušení pracovního poměru,
  • odstupné,
  • náhrada škody,
  • dohody o hmotné odpovědnosti,
  • řízení o pracovních úrazech,
  • zastupování při sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem,
  • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti,