Převody nemovitostí

 

 • sepis všech smluv a úřední ověření jejich podpisů,
 • zastupování při jednání s katastrálními úřady,
 • zajištění technické dokumentace,
 • zajištění znaleckých posudků,
 • advokátní úschovy kupní ceny a odstupného,
 • vyřízení daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti,
 • smlouvy o věcném břemeni,
 • věcná břemena,
 • zástavní smlouvy,
 • příprava dokumentace pro získání hypotéky,
 • smlouvy o převodu jednotek do vlastnictví včetně jednání s katastrálním úřadem,
 • zpracování prohlášení vlastníka budovy,
 • příprava dokumentace pro ustavení orgánů a stanov pro společenství vlastníků jednotek,
 • veškerá agenda týkající se bytových družstev a společenství vlastníků,