Obchodní právo

Obchodní právo

Obchodní právo

  • zakládání obchodních společností, družstev,
  • vyřízení živnostenských oprávnění,
  • změny v zápisu v obchodním rejstříku,
  • změny právní formy společnosti,
  • zajištění valných hromad společností,
  • zastupování společníků a jejich zájmů ve vztazích uvnitř společností a družstev,
  • zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti,
  • smlouvy o převodu obchodního podílu a návrhy na změnu zápisu v obchodním rejstříku s vypracováním celé potřebné dokumentace,
  • jednání jménem společnosti,
  • likvidace společnosti,
  • veškeré obchodní smlouvy – kupní, o dílo, zprostředkovatelská, o postoupení pohledávek, mandátní, o obchodním zastoupení atd.,
  • obchodní spory,
  • společenství vlastníků jednotek,
  • právní analýzy,
  • zastupování v soudních sporech,
  • vymáhání pohledávek,
  • zastupování v exekučním řízení,
  • insolvenční řízení,
  • registrace a zápisy obchodních známek, průmyslových a užitných vzorů,